Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD z siedzibą Szczebrzeska 10 A, 22-400 Zamość, Nip: 9220009048
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD.
 3. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD oraz Produktów i usług partnerów handlowych ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnieniedo przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD.
 2. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyrażazgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD oraz Produktów i usług partnerów handlowych ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny zakladpralniczy.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej zakladpralniczy.com (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony zakladpralniczy.com nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę zakladpralniczy.com.

 1. W przypadku uzyskania przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej zakladpralniczy.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny zakladpralniczy.com i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej zakladpralniczy.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://zakladpralniczy.com/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD i dostępnych na zakladpralniczy.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD za pośrednictwem zakladpralniczy.com możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD oraz partnerów handlowych ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD)

 1. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu zakladpralniczy.com , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD i zakladpralniczy.com.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych zakladpralniczy.com.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD  nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie zakladpralniczy.com . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  ZAKŁAD PRALNICZY S.C.- BOŻENA DUBEL, ROBERT NOWOSAD, AGNIESZKA NOWOSAD serwisu i newsletterów.